SYSCO i en nyckelroll när Norge flyttar hem Elmarknadshubben

Tor_Bjarne_Heiberg_Elhub

Den norska «Elmarknadshubben» har varit i drift sedan starten 2019, då i Indien. Nu flyttar "Elhubben" hem till Norge med SYSCO som IT-partner. Läs vidare för att lära dig mer om molnstrategi, varför Elhub flaggar hem och hur SYSCOs Oracle-expertis och branscherfarenhet hjälper en av Norges viktigaste plattformar.

 

Skrivet av: Frank Vikingstad, VP International i SYSCO

En elmarknadshubb är en central plattform för informationshantering, ett centralt IT-system för hantering av elmarknad och informationsutbyte.

I Sverige är detta projekt under utveckling med ledning av Svenska kraftnät, men arbetet har pausats efter ett beslut fattats av Svenska kraftnäts styrelse den 22 september. Motsvarande norska lösning, Elhub, togs i produktion i februari 2019. Fram till idag har den Norska Elhub-plattformen driftats från Indien, men nu har myndigheterna beslutat att driften ska ske från Norge på grund av säkerhet och integritet.

Elhub, som ägs av Statnett (motsvarar Svenska kraftnät), är en dataplattform som hanterar all mätardata och marknadsprocesser på den norska kraftmarknaden. Det har att göra med utbyte av mätarvärden, leverantörsändringar, utbyte av kundinformation och ekonomisk uppgörelse mellan de olika aktörerna i kraftindustrin, inklusive privatpersoner.

Elhub underlättar automatisering och digitalisering av värdekedjorna på kraftmarknaden. Tekniken bakom Elhub är komplex och baserad på Oracle-teknik. Varje år hanterar plattformen transaktioner för cirka 100 miljarder norska kronor relaterat till kraftförsäljning, näthyra och avgifter. Data förknippade med cirka 2,8 miljoner norrmän lagras i hubben.

Sekretess och säkerhet gav Norge omlokalisering

Det säger sig självt att integritet, säkerhet, stabilitet och prestanda är centralt för Elhub-plattformen.

Statnett startade Elhub-projektet 2015. Accenture fick avtalet om utveckling och senare drift av Elhub. Elhub-plattformen är baserad i två redundanta datacenter i Norge, medan IT-utveckling och drift har ägt rum från Accentures indiska operationscenter.

Sekretesshänsyn och säkerhetsfrågor relaterat till resurser i andra länder som har tillgång till både personuppgifter och kritisk teknik var en av anledningarna till att Statnett valde att överföra driften av Elhub från Accenture och indiska resurser till Norge.

Även om uppgifterna finns på norska servrar är det en utmaning när det gäller att resurser i Indien har tillgång till uppgifterna. Därför ville vi flagga hem kontraktet, förklarar VD Tor Bjarne Heiberg i Elhub.

Hösten 2019 fick SYSCO tillsammans med Basefarm avtalet om drift, övervakning och säkring av Elhub.

Stor och komplex Oracle-användare

I Norge driftas Elhub på en Oracle Engineered systemplattform som inkluderar ExaData, ExaLogic och Big Data Appliance. Mer eller mindre används hela Oracles teknikstack.

När det operativa ansvaret skulle överföras till Norge var det SYSCO och Basefarm som kunde erbjuda den bästa lösningen för drift och vidareutveckling av plattformen. Valet av SYSCO som leverantör handlar om kompetens inom både teknik och industri, tillsammans med nödvändig kapacitet för att underhålla och samtidigt förnya plattformen.

I dagarna upphör avtalet mellan Elhub och Accenture och överföringen av det operativa ansvaret till SYSCO och Basefarm är i full gång. Den första milstolpen i transformationsprojektet har precis slutförts.

Vi har lyckats hålla både schema och budget. Detta är ett mycket komplext projekt där säkerhet är av största vikt. Genom projektet har SYSCO visat att de har kompetenta människor som har löst de utmaningar som har uppstått, säger Heiberg.

Elhub molnstrategi

- Vad är Elhubs molnstrategi? Finns det planer på att flytta plattformen till molnet?

- Elhub har mycket höga krav på stabilitet och säkerhet. När vi designade Elhub var det inte ett alternativ att välja en molnlösning. Bland annat för att vi var tvungna att veta var personuppgifter och andra uppgifter lagrades fysiskt. Det var ingen som kunde erbjuda det för fyra, fem år sedan, säger Heiberg.

Idag är det annorlunda. IT-företagen kan garantera att data lagras på överenskomna platser. Samtidigt har Oracle och andra teknikjättar byggt upp fler datacenter i Europa, de nordiska länderna och Norge. Heiberg säger att Elhub idag har en strategi att använda molnet där det är möjligt.

- På lång sikt vill vi inte hantera servrar och annan hårdvara. Detta är en stor kostnad och on-premise lösningar blir föråldrade med tiden. Det har skett en snabb utveckling av molnlösningar de senaste åren. Samtidigt ger molnet skalbarhet och hastighet. Med automatisering skapar vi för närvarande nya testmiljöer på några timmar, det brukade ta många veckor och månader, säger Heiberg.

Heiberg säger att Elhub har använt molnet för att skapa olika testmiljöer. Senast gjordes detta i Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Han tror dock att det kommer att ta ett tag innan Elhub-plattformen flyttas helt i molnet.

Molnet åtgärdar teknisk skuld

Som Nordens ledande aktör inom Oracle-system är SYSCO en viktig del i förnyelsen av plattformen och en eventuell framtida flyttning av detta till molnet. En av de största utmaningarna med en komplex plattform är att ständigt hålla den uppdaterad gällande aktuella och stödda versioner av alla de olika komponenter som ingår. Detta är en förutsättning för att kunna behålla den nödvändiga kvaliteten och för att inte behöva hamna i en alltför hög teknisk skuld.

- Genom att gradvis flytta ut systemen i molnet kommer plattformen också att vara bättre lämpad för innovation och användning av nya teknologitjänster. Det ger också bättre totalekonomi för Elhub eftersom du bara betalar för det du använder, säger Frank Vikingstad, i SYSCO.

Radikal omstrukturering av kraftmarknaden

Elhub ledde till en radikal omstrukturering av kraftmarknaden för detaljhandeln. Elhub måste ses i samband med implementeringen av AMS (smarta elmätare) och plattformen är en nödvändig funktion för att kunna ta ut den vinstpotential som ligger i AMS.

Genom projektet har SYSCO visat att de har kompetenta människor som har löst de utmaningar som har uppstått
-Tor Bjarne Heiberg, Elhub

- I det långa loppet vill vi inte hantera hårdvara. Detta är en stor kostnad och on-premise-lösningar blir föråldrade med tiden säger Tor Bjarne Heiberg, Elhub

Läs saken: SYSCO och Basefarm vinner stort avtal med norska Elhub >

 

Önskar du prata med oss om detta?

KONTAKTA RAFAEL