5 tips som förenklar din administration av SQL Server

SQL_blogginnlegg-3
Att manuellt kontrollera en SQL Server kan vara nog så krävande, men att manuellt kontrollera ett flertal SQL Servrar är en riktigt tuff uppgift! Här följer 5 enkla tips som kan spara dig tid och öka kontrollen över dina SQL Servrar

Skrivet av: Redaktionen

1. Database Mail & Operators

Konfigurera Database mail så att du har möjlighet att skicka mail med proceduren sp_send_dbmail, men framförallt för att kunna konfigurera upp ”Operators” som du använder i SQL Agent för Alerts och Notifications. Genom att använda Operators så behöver du bara byta mailadress på ett ställe vid eventuella organisationsförändringar

1-Database Mail Configuration

2. Alerts

Genom att konfigurera Alerts så kan SQL Server skicka meddelande till en operatör när ett specifikt fel eller ett fel av en viss allvarlighetsgrad inträffar. Eftersom vissa fel är kritiska så vill du få meddelande om dessa så snabbt som möjligt för att undvika driftstörningar eller för att undvika att felet förvärras. Du vill garanterat ha meddelande om alla fel som har allvarlighetsgrad 19 till 25, samt felkoderna 823, 824 och 825 så snart som möjligt.

2_New Alert

3. Job Notifications

Istället för att ständigt kontrollera att alla SQL Agent jobb går som de ska, så kan du konfigurera respektive jobb så att de skickar notifieringar till en operatör och/eller skriver till Windows applikationslogg.

3-job properties

4. Schemalagt databasunderhåll

En databas behöver löpande underhåll för bland annat:

  • Kontroll av korruption
  • Index defragmentering
  • Statistik uppdatering

En vanlig lösning är att använda sig av Ola Hallengrens Maintenance Solution som finns att ladda ner från https://ola.hallengren.com/ Detta skript skapar upp SQL Agent jobb som du kan schemalägga för att ta backuper, kontrollera korruption, defragmentera index och uppdatera statistik. De olika jobben går att konfigurera på en mängd olika sätt, men för många så räcker defaultkonfigurationen.

5. Policy based management

Vissa server-, databas eller tabellinställningar kräver mer underhåll än andra. För att ytterligare underlätta administrationen och slippa att manuellt kolla dessa löpande, så bör man ha tydliga regler för inställningarna. Reglerna sätts upp i ”Policy management” och kan förhindra eller rapportera avvikelser från Policyn. Nedan följer några exempel på databasregler:

  • AutoShrink är false
  • AutoClose är false
  • PageVerify är Checksum

5-Database Settings

Om du behöver hjälp

Vi hoppas att dessa tips är värdefulla för dig. Är det så att du behöver hjälp med din SQL Server databas ska du inte tveka på att ta kontakt med oss. Vi är här för att hjälpa dig!  

KONTAKTA OSS  

Läs om: Hur tacklar ditt företag en datakrasch? >

Läs om: Har du säkrat din databasmiljö tillräckligt bra mot dataförlust och stillestånd? >

Läs om: SYSCOs tjänster inom drift och övervakning av IT-system >